De Nieuwste School

Heeft uw kind interesse om zich aan te melden op De Nieuwste School? Maar bent u nog niet helemaal overtuigd? Dit testje met stellingen kan u helpen. Deze test is anoniem. De Nieuwste School kan deze testgegevens niet inzien en gebruiken. Wij hebben de uitslag niet nodig. Het is aan u om de uitslag mee te nemen in het keuzeproces voor een school.

Op het eind krijgt u een uitslag. Die geeft aan of De Nieuwste School bij uw kind past. Dat is nooit met zekerheid te zeggen. Ieder kind is anders. Uw gevoel en dat van het kind zijn het belangrijkste. De stellingen zetten u wellicht wel aan het denken of roepen vragen op.

U bent van harte welkom op de voorlichtingsavonden en de Open Dag en Avond om uw twijfels te toetsen. Een afspraak maken met een docent van De Nieuwste School voor een adviesgesprek is ook een mogelijkheid.

Kies uit vier stellingen een stelling die het beste bij uw kind past en ga dan door naar de volgende vraag. Er zijn geen stellingen die wel of niet passen bij De Nieuwste School, maar sommigen passen meer of minder.

Mijn kind vindt het fijn om:

Elke school brengt kinderen kennis bij en bereidt het voor op het eindexamen. Ik vind het belangrijk dat een school ook:

Ik vind het belangrijk dat de school:

Ik vind het belangrijk dat de school mijn kind:

Ik vind het belangrijk dat mijn kind:

Ik vind het belangrijk dat een docent:

Ik vind het belangrijk dat mijn kind:

Ik vind het prettig als:

Mijn kind vindt het fijn om:

Mijn kind vindt het leuk om: